Andrei Sergiu Fanatan – Crushing the world’s crown of wonder

722

Andrei Sergiu Fanatan – Student PPLE + DBA. IE University

Reading:
Crushing the world’s crown of wonder (Eu nu strivesc corola de minuni a lumii) by Lucian Blaga (1919).

 

Crushing the world’s crown of wonder
is not what I do
and killing, with my mind, the mysteries I find along the way,
in flowers, eyes, on lips, or graves,
is not what I do.
Others’ light
breaks the spell of fathomless darkness,
but I,
with my light, deepen the world’s riddles –
and as, with its white rays, the moon
lessens not, but tremblingly
deepens night’s mystery,
I, too, amplify the dark horizon
with broad tremours of holy mystery
and all that’s unrevealed
turns ever more unknowable
under my gaze –
for I so love
both flowers and eyes, and lips and graves.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei –
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

Category