Marta Garcia-Morera Bautista – Smile (Ngiti)

2717

Marta Garcia-Morera Bautista – Associate Director of Master in Finance Programs. IE Business School

Reading:

Smile (Ngiti) by Julyhet Roque.

 

Don’t ever let go of that smile on your face.
Because for others it brings peace.
Don’t deny this to others.
No matter what ends you reach.

The roundness of your face, when you’re smiling
You seem like an innocent baby.
Lying in the cradle.
Just let it grow as you grow
And in your life it will become part.

Ang ngiti sa iyong labi ay huwag mong iwawaglit,
Pagkat ito sa iba’y kapayapaan ang hatid.
Huwag hahayaang sa iba’y ipagkait
Kahit saang dako ikaw makarating.

Ang biloy sa iyong pisngi,kapag ika’y nakangiti
Para kang inosenteng munting sanggol
Na sa duyan naka imbi
Hayaan mo lamang habang lumalaki
At sa buhay mo ay maging bahagi.

Category