Viet Ha Tran – Waves (Sóng)

3479

Viet Ha Tran – Senior Associate Director of Admissions. IE Business School.

Reading:

Waves (Sóng) by Xuan Quynh, from the book Hoa dọc chiến hào , 1968.

 

Fierce and gentle.
Loud and silent,
The river doesn’t understand itself.
The wave doesn’t find itself, until it reaches the sea.

Oh the wave passes,
And the wave to come will be the same.
Hunger for love
Is strong in the heart.

Standing before the waves,
I think of you and me
I think of the great sea.
And I wonder where the waves come from.

The waves must come from the wind.
And I wonder where the wind comes from,
And I wonder
When will we love each other again?

The waves deep in the sea
And the waves on the sea’s surface
Long for the shore of the sea
Day and night the waves can not sleep
As I can not sleep, even in dreams.
Because of my longing for you.

When I go to the North,
Or to the South.
When I go anywhere, I think of you.
My only direction.

Out in the great sea
Thousands of waves are pushing,
Which one never reachs the shore
Even miles and miles from home?

Life is so long,
Years and months go by
Like the sea, life is endless.
Clouds fly to the distant horison.

How can I become
Like the hundreds of thousands of small waves
In the great sea of love
And lap forever against your shore?

Dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

– Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời đi dài thế
Năm tháng vãn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Ðể ngàn năm còn vỗ.

Category